Ekonomiska Samfundets samarbetspartners

Finlands Bank
Finlands Bank är Finlands centralbank och landets nationella monetära myndighet samt medlem av Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Finlands Bank ordnar en rad publikevenemang på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Mera information hittar du på Finlands Banks hemsida.
 
Handelsgillet
Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en samlingsplats för dig som är intresserad av handel, industri, sjöfart och ett gemytligt broderskap. Föreningen grundades år 1857 för att utbilda handelsbiträden. Idag är Gillet landets äldsta herrklubb med en mångfasetterad verksamhet.
 
Hanken
Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi
 
Ekonomföreningen Niord
Niord bildar ett nätverk där man skapar kontakt till ekonomkolleger och erbjuder program inom professionell och personlig utveckling samt nätverk och rekreation. Alla som har avlagt en merkantil högskoleexamen kan bli medlem. Niord är en del av Finlands Ekonomer.
 
Juridiska Föreningen i Finland r.f.
Juridiska Föreningen är den äldsta juridiska föreningen i landet. Den grundades år 1862. Föreningen är tvåspråkig och dess möten hålls på såväl svenska som finska, medan föreningens protokollspråk är svenska
 
Löntagarnas forskningsinstitut
Löntagarnas forskningsinstitut grundades 1971. Institutet är ett självständigt och icke vinstsyftande expertorgan på samhällsekonomins område. Institutet bedriver ekonomisk forskning och utarbetar konjunkturprognoser.
 
Nationalekonomiska Föreningen
Nationalekonomiska Föreningen i Finland är en organisation som stöder ekonomisk forskning, ordnar evenemang och ger ut ekonomiska publikationer..
 
Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
Näringslivets forskningsinstitut (Etla) utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur Finlands synvinkel.