Möten under åren

Till vänster hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att i efterhand ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet.

Alla rättigheter till referat och föreläsningsmaterial förbehålls Ekonomiska Samfundet och föredragshållaren.

Referaten kan väljas från menyn till vänster!