Aktuellt medlemsmöte: 

Medlemsmöte 18.5.2017 kl. 18

Välkommen till Ekonomiska Samfundets och Juridiska Föreningens traditionella vårmöte torsdagen den 18maj 2017 kl. 18, Auditorium Futurum, Hanken Arkadiagatan 22, Helsingfors.

DEN NYA REVISIONSLAGEN OCH REVISORS OBEROENDE - ÄR KONSULTATIONSVERKSAMHET PÅ SAMMA BYRÅ ETT HOT?

På vårmötet inleder advokat Henrik Mattson, partner, advokatbyrå Hannes Snellman, advokat Manne Airaksinen, partner, advokatbyrå Roschier och ordförande för Revisionsnämnden samt CGR Marika Nevalainen, partner, Deloitte, envar med en kort presentation av temat. Därefter diskuterar talarna temat i en panel under ledning av professor Niklas Bruun

Vårmötet är tvåspråkigt

Förfriskningar och fri samvaro enligt Ekonomiska Samfundets tradition efter seminariet.