Filer

    Referat från senaste medlemsmöten

    Som en nyhet från hösten 2013 publicerar Ekonomiska Samfundet referat från sina medlemsmöten på hemsidan. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet.

    Alla rättigheter till referat och föreläsningsmaterial förbehålls Ekonomiska Samfundet och föredragshållaren.

    Referaten kan väljas från menyn till vänster!