Övriga funktionärer

Skattmästare

Markus Smeds
E-post markus.smeds(a)ekonomiskasamfundet.fi 
Tel. 0400-407 679 
 

Projektledare för Ekonomiska Samfundets verksamhet

Ingalill Aspholm
E-post ingalill.aspholm(a)ekonomiskasamfundet.fi 
Tel. 0400-840 314  
 

Sekreterare

Majken Stenberg
Hanken Svenska handelshögskolan
PB 479 
00101 Helsingfors
E-post majken.stenberg(a)ekonomiskasamfundet.fi
Tel. 044-366 0221