Medlemsmöte 5.4.2017 kl.18: PRESIDENT DONALD TRUMP OCH INVESTERARE

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till ordinarie medlemsmöte onsdagen den 5 april 2017 kl. 18, Auditorium Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors. OBS! Futurum-salen är i nedre våningen.

Nils Hast, civilingenjör från KTH Stockholm och seniorportföljförvaltare på ODIN Fonder, håller ett anförande om temat:

VAD BETYDER PRESIDENT DONALD TRUMP FÖR INVESTERARE PÅ LÅNG SIKT?

Hast har under en längre tid följt med politikens inverkan på finansmarknaderna, och USA utgör inget undantag. Han har en mycket lång internationell erfarenhet av finansmarknaden, bl.a. från Morgan Stanley i London. Valet av Trump till USAs president har återspeglat sig på både den amerikanska och globala finansmarknaden. Vilka de långsiktiga effekterna av president Trumps agerande är på finansmarknaden diskuterar Nils tillsammans med Ekonomiska Samfundets medlemmar på medlemsmötet.

Förfriskningar och fri samvaro enligt Ekonomiska Samfundets tradition efter mötet.

Välkommen!

www.ekonomiskasamfundet.fi