Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja intresset för den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för utökad tillämpning av denna vetenskap i vårt samhälle. Ekonomiska Samfundet är ett forum för ekonomisk debatt, där akademiker, journalister, företagare, fackföreningsfolk, bankmän och andra intresserade möts för att åhöra föredrag och engagera sig i aktuella ekonomiska frågor. Alla som är intresserade av samhällsekonomiska och ekonomiska frågor kan bli medlemmar i detta lärda samfund. Verksamheten är koncentrerad kring månadsmötena och den egna tidskriften. Medlemmarna möts 7 gånger om året för att åhöra aktuella ekonomiska föredrag och för att debattera. En viktig utgångspunkt i samfundets verksamhet är att försöka fånga upp och förmedla den kunskap som finns bland personer i näringslivet. När den internationella ekonomiska integrationen fortskrider blir ett upprätthållande av en god ekonomisk kunskapsnivå allt viktigare för vårt lands välstånd.