Styrelsen för Ekonomiska Samfundet i Finland välkomnar alla med intresse för ekonomisk diskussion som medlem till Samfundet och utmanar alla medlemmar att delta i debatten kring ekonomiska frågor i samhället.
 
Personer intresserade av medlemskap i Ekonomiska Samfundet i Finland ansöker skriftligen om medlemskap. Ansökan riktas till styrelsen elektroniskt.
 
För medlemskap vid Ekonomiska Samfundet i Finland uppbärs avgifter enligt följande:
  • 30 euro per år för ordinarie medlemmar
  • 15 euro per år för studeranden medlemmar
  • 300 euro som engångsavgift för ständiga medlemmar.

I ansökan specifieras önskat medlemskap. Fyll i de tomma fälten i elektroniska ansökan under för att ansöka om medlemskap!

Elektronisk medlemansökan