Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Medlemsmöte 5.4.2017 kl. 18

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till ordinarie medlemsmöte den 5 april 2017 kl. 18 på Svenska handelshögskolan. Nils Hast håller ett anförande om temat: VAD BETYDER PRESIDENT DONALD TRUMP FÖR INVESTERARE PÅ LÅNGSIKT? LÄS MERA

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att i efterhand ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA