Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Årsmöte 14.2.2016 kl. 17

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 14 februari 2017 kl. 17 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Årsmötet inleds med stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet ca kl. 17.45 debatt om temat: HUR PÅVERKAR DEN GRÄVANDE JOURNALISTIKEN SAMHÄLLET OCH EKONOMIN LÄS MERA

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att i efterhand ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA