Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Medlemsmöte 18.5.2017 kl. 18

Ekonomiska Samfundets medlemmar är välkomna till Ekonomiska Samfundets och Juridiska Föreningens traditionella vårmöte 18.5 kl 18 på Hanken. Under kvällen kommer temat "Den nya revisionslagen och revisors oberoende – är konsultationsverksamhet på samma byrå ett hot?" att diskuteras.  LÄS MERA

 

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att i efterhand ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA